ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္သမိုင္း

၁၉၆၈

ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္သမိုင္း

ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္သမိုင္း

ဦးသိန္းႏိုင္

The History of the Zat Pwe

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာစာေပတတိယဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာစာဆရာ ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏုိင္၏ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာေပသမုိင္းကို စီစဥ္ရာတြင္ ပုဂံေခတ္မွသာ အစျပဳႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ေတးဂီတမွာမူ အစကနဦးျဖစ္ေသာ ပ်ဴေခတ္မွပင္ စတင္ရသည္။ ထုိသုိ႔ စတင္သည္ဟု ေျပာရျခင္းမွာ ႏႈတ္ေျပာ ဒ႑ာရီမွ် မဟုတ္ဘဲ တိက်ခုိင္မာ၍ သာဓက အေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ သက္ေသျပေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ျမန္မာအစ ပ်ဴတုိ႔၏ ဇာတ္သဘင္မွ စတင္ကာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္အထိ ဇာတ္သဘင္သမုိင္းေၾကာင္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္အတူ ဖတ္႐ႈၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ ဤစာအုပ္ျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစာေပဆု (ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ) (တတိယဆု)ကို ရရွိခဲ့သည္။

Back To Top