ကဗ်ာဖြဲ႕နည္း | Prosody

1965

ေရွးျမန္မာစာဆိုတို႕၏ေခတ္အဆက္ဆက္ကဗ်ာဖြဲ႕ဆိုနည္းမ်ား
စတုတၳအျကိမ္l၁၉၆၅ | First published 1965
စာ-၂၈၃ | 283 pages

Back To Top